1

روایت درمانی

News Discuss 
یک روایت از زندگی تان را در نظر بگیرید که در آن شما قهرمان زندگی خودتان هستید نه یک قربانی. بسته به مخاطب شما،حالت روحی تان و این احساس که آیا در آغاز، وسط یا انتهای مهم ترین قصه تان (زندگی تان) قرار دارید، این احتمال وجود دارد که داستانی http://star98.blog.ir/post/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story