1

انتقال دهنده‌‌ عصبی

News Discuss 
انتقال دهنده‌‌ عصبیداروهایی که بر انتقال‌دهنده‌های عصبی تاثیر می‌گذارند: شاید بزرگ‌ترین کاربرد عملی برای کشف و درک دقیق چگونگی عملکرد انتقال‌دهنده‌های عصبی، توسعه مواد مخدری است که بر انتقال شیمیایی تاثیر می‌گذارد. این داروها قادر به تغییر اثرات انتقال‌دهنده‌های عصبی هستند که می‌تواند علائم برخی از بیماری‌ها را کاهش دهد. https://sites.google.com/site/moviedladdress/neur

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story