1

آیین نامه پایه سوم ۹۸

News Discuss 
الف- اگر در معابر شریانی درجه دو باشد ممنوع است ب- ممنوع است آیا برای گواهینامه پایه دو می شود با ۲۲ سال سن اقدام کرد برای ثبت نام باید مجدد امتحان آیین نامه گرفته بشه؟مگه برای قبولی در پایه سه امتحان آیین نامه گرفته نشده است؟یعنی باید تکرار شه https://b2n.ir/718320

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story