1

بازخورد در مورد مقاله

News Discuss 
اگر با شریک نویسندگی یا گروهی کار می کنید ، زمانی فرا می رسد که بخواهید به یکدیگر بازخورد دهید. و شما می خواهید که بازخورد تأیید کننده نباشد که ناتوان کننده باشد ، و به راحتی انتقادی داشته باشد و به شدت منفی نباشد. http://free-download-isi-persian-articles.niloblog.com/p/11/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story