1

یک الگوی پیش بینی در مقیاس الگوریتم

News Discuss 
هنگامی که یک الگوی پیش بینی در مقیاس الگوریتم روی صفر تنظیم می شود ، پیش بینی های آن دقیقاً بلکه دشوارترین رمزگذاری است ، شبیه به مدل های "تقویت گرادیان". هنگامی که یک مدل روی یک قرار داده شده است ، تفسیر آن ساده تر است ، گرچه پیش http://andypfvl81481.post-blogs.com/16087910/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story