1

در این مطالعه محققان دریافتند

News Discuss 
در این مطالعه محققان دریافتند که درخت افزودنی عملکرد 55٪ از 83 وظیفه مختلف ، عملکرد پیش بینی برتر را از سبد خرید نشان می دهد. از طرف دیگر ، تقویت 46 درجه از 83 سناریو در پیش بینی عملکرد بهتری داشته است. در حالی که این به طور قابل http://laneewoe59269.ivasdesign.com/16134592/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story