1

محققان گفتند كه استفاده از بیمه سایبر ممكن

News Discuss 
محققان گفتند كه استفاده از بیمه سایبر ممكن است باعث می شود كه باج افزار سودآورتر از آنچه در غیر این صورت بوده باشد باشد و "تحریک حملات بیشتر كند." http://andrepfvl81470.newsbloger.com/708467/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-tile-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story