1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
فايده ستاني از کاندوم شجاعانه • هر محصول که رابطه جنسی دارید از کاندوم دل بهم خوردگي کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • قانع شوید که هیچ پارکی و نقصی كارآيي ندارد. • کاندوم ها را مداخل مکانی خنک و http://josue90g4w.bloguetechno.com/--26771898

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story