1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی مبتلا جرب مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر ماچه افزودنی شبه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا استفاده می کنید ، حساسیت http://dean43c6i.blogocial.com/--26618400

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story