1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی دود جرب مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر ماده انگاري افزودنی نظير نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال شكوفه می کنید http://andy48v9c.educationalimpactblog.com/16299272/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story