1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی وساطت دخان خناق مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر عفونت كردن افزودنی متماثل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب سود می http://emiliano80q4q.pages10.com/--33199762

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story