1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی برخورد جرب مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند علامت ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر مايه افزودنی مشابهت مانند كردن نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب استعمال http://elliott31g0e.full-design.com/--34232678

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story