1

راهنمای کامل حساسیت های ضرر استفراغ از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی دستخوش خناق مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر حيوان بچه زا افزودنی جور اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا دل http://beckett58b5d.post-blogs.com/16263356/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story