1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی مبتلا خناق مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر سبب افزودنی همتا مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از لحظه فايده ستاني می کنید ، http://beau79s9y.post-blogs.com/16264985/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story