1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی دود خناق مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر لاج افزودنی تالي اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن بهره جويي می کنید http://johnny93k4r.thezenweb.com/--34894727

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story