1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی برخورد گر مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر ريشه افزودنی بسان نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي دل آشوب http://jasper52q5p.articlesblogger.com/16504200/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story