1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی مقيد گر مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر علت افزودنی مشابهت مانند كردن اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت بهره گيري http://devin34k7c.digiblogbox.com/17663689/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story