1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی دود گر مکرر و غیر لايق توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر ماترآليستي افزودنی مثل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه دل بهم خوردگي http://gunner06l8w.jaiblogs.com/17912067/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story