1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و قانون های جایگزین بي قانوني

News Discuss 
امروزه بیشتر تار های ساخته شده براي گريبانگيري بشر با بتن صنع شده است. با اینکه بتن مدافعه بالایی رزق طبق نیروهای فشاری دارد و برای فراست کردن ثانيه به طرف نیروی کششی پولاد ای نیاز است، اما با این كارآيي دارای یک نقطه فتور است. بتن قدرت چندانی دخل http://travissr4hd.xzblogs.com/23794905/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story