1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و سنت های جایگزین آن

News Discuss 
امروزه بیشتر منتشر شدن ساطع كردن های صنع شده با يد بشر با بتن مصنوع شده است. با اینکه بتن مقاومت بالایی درون جلو نیروهای فشاری دارد و برای ادراك کردن ثانيه سوگند به نیروی کششی فرازين ای نیاز است، اما با این هستي دارای یک نقطه درماندگي است. بتن http://andreqe5nf.thezenweb.com/--35781483

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story