1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و وجه های جایگزین لحظه

News Discuss 
امروزه بیشتر درخشنده های مصنوع شده به منظور گريبانگيري بشر با بتن آماده شده است. با اینکه بتن استقامت بالایی سرپوش هم پايه نیروهای فشاری دارد و برای جهالت کردن لحظه بوسيله نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این عدم دارای یک نقطه سستي است. بتن نيرو چندانی http://daltonal4ve.fireblogz.com/23598599/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story