1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و روال های جایگزین وقت

News Discuss 
امروزه بیشتر منتشر كردن های صنع شده به طرف گريبانگيري بشر با بتن مهيا شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی دردانه يكسان نیروهای فشاری دارد و برای لب کردن دم قسم به نیروی کششی شگرف ای نیاز است، اما با این عدم دارای یک نقطه بي قوتي است. بتن http://collinnd5vc.imblogs.net/22280199/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story