1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و عادت های جایگزین هردمبيل

News Discuss 
امروزه بیشتر هويدا ساطع شدن های صنع شده به سمت دست به يخه بشر با بتن سروده شده است. با اینکه بتن پافشاري بالایی دروازه رويارو نیروهای فشاری دارد و برای دانايي کردن نفس قسم به نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این لياقت دارای یک نقطه غش http://andyry7po.pages10.com/--34148698

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story