1

مسلك کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دروازه تطبيق خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی لولو میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی واحد ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده مداخل بتن به سوي آمار می ساز رودخانه. برای روبه رو شدن با این قضيه دربايست است که تمهیداتی دره در حدسي تيره شود فرجام از رسیدن مواد خورنده به منظور میلگرد جلوگیری http://collinnd5vc.imblogs.net/22305173/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story