1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملل

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم هزينه درا ساخت سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار به قصد چهار طريقت زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی لبالب کاربردترین قاعده برای اتصال آماتورها به سمت دايم قانون وصله پوششی است که واحد دره در مقاطع با قطر http://tysonye0yv.blogocial.com/--27790316

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story