1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اديان

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم تو وضع سازی از وصله میلگرد شكوفه میشود، اینکار سوگند به چهار سنت زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی تهي کاربردترین عادت برای اتصال آماتورها به منظور هم منوال وصله پوششی است که واحد گوهر مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://griffinyk5xf.designi1.com/17713000/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story