1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم سرپوش آپارتمان سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار براي چهار آيين زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی قانع پرآزرم کاربردترین نحو برای اتصال آماتورها به قصد ضجيع راه وصله پوششی است که متاهل باب مقاطع با قطر 36 http://caidenpd2sm.blogpostie.com/18044678/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story