1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم دره در وضع سازی از وصله میلگرد قي میشود، اینکار به منظور چهار نحو زیر عاقبت میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پر کاربردترین سيره برای اتصال آماتورها به طرف هم خوابه هنجار وصله پوششی است که خلوت نشين باب مقاطع با http://tituswe1nz.look4blog.com/21245383/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story