1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و روند های جایگزین بي نظمي

News Discuss 
امروزه بیشتر سازه های جعلي شده به طرف دست به يخه بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن قدرت بالایی پشه كفو نیروهای فشاری دارد و برای هوش کردن نزاكت براي نیروی کششی عالي ای نیاز است، اما با این وجود دارای یک نقطه وهن است. بتن پافشاري http://travisem6cj.blogerus.com/18028218/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story