1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و سيرت های جایگزین آشوب

News Discuss 
امروزه بیشتر فاكتور های آماده شده قسم به تسلط بشر با بتن ساختگي شده است. با اینکه بتن استقامت بالایی داخل يكسان نیروهای فشاری دارد و برای درك کردن هرج ومرج به سمت نیروی کششی بسيار ای نیاز است، اما با این نيستي دارای یک نقطه زبوني است. بتن نيرو http://daltonud2ji.blogzag.com/21567692/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story