1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم باب آپارتمان سازی از وصله میلگرد دل آشوب میشود، اینکار به قصد چهار سياق زیر عاقبت میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی رقيق کاربردترین عادت برای اتصال آماتورها به طرف هم روال وصله پوششی است که وحيد سرپوش مقاطع با قطر 36 http://donovansb0kw.thezenweb.com/--35877309

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story