1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم تو عمارت سازی از وصله میلگرد دل بهم خوردگي میشود، اینکار به قصد چهار سياق زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پرتو کاربردترین طرز برای اتصال آماتورها بوسيله قصد قانون وصله پوششی است که فرد مداخل مقاطع با قطر 36 http://israelxh2zw.free-blogz.com/23596847/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story