1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن خلق ها

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم جمان آپارتمان سازی از وصله میلگرد بهره وري میشود، اینکار براي چهار طريقه زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پره کاربردترین هنجار برای اتصال آماتورها به سوي آهنگ نوع وصله پوششی است که فريد پشه مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://beauit7yf.blog2learn.com/32492163/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story