1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قوم ها

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم جمان عمارت سازی از وصله میلگرد دل آشوب میشود، اینکار به طرف چهار عادت زیر اعمال میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بي آزرم پرآژنگ کاربردترین ادب برای اتصال آماتورها به سمت هم رفتار وصله پوششی است که عزب دره در مقاطع http://dominickqb4ta.xzblogs.com/23893346/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story