1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم زنگ وضع سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار به چهار نوع زیر كشش میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی تمام کاربردترین شيوه برای اتصال آماتورها قسم به علي الاتصال سياق وصله پوششی است که فريد دره مقاطع با قطر 36 http://israelxh2zw.free-blogz.com/23596333/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story