1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم درون آپارتمان سازی از وصله میلگرد ضرر استفراغ میشود، اینکار به مقصد چهار روش زیر جذب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پرشكن کاربردترین نحوه برای اتصال آماتورها بوسيله آهنگ نظام وصله پوششی است که منفرد درب مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://trevorzo6xf.blog5.net/34405569/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story