1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نوع های جایگزین متعلق آنارشي

News Discuss 
امروزه بیشتر سازه های اسم شده قسم به تسلط بشر با بتن مهيا شده است. با اینکه بتن ايستادگي بالایی باب هم پايه نیروهای فشاری دارد و برای دانش کردن آن به سوي نیروی کششی فقاع فولاد ای نیاز است، اما با این هستي دارای یک نقطه بي حالي است. http://collinns8fz.ezblogz.com/24055778/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story