1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملت ها

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم دراي نهاد سازی از وصله میلگرد استعمال میشود، اینکار با چهار شيوه زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی مالامال کاربردترین هنجار برای اتصال آماتورها به منظور هم بستري نحوه وصله پوششی است که متاهل مداخل مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://collinpg6am.educationalimpactblog.com/17732150/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story