1

راهنمای تام تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که دخل طرفه العين محیطی مجازی دخل جلوی چشمان کاربر ماوا میگیرد و براساس حرکت آهنگ و بدن بلوا محیط مجازی تعامل مدام می کند. به مقصد عبارت دیگر هنگامی که یک جدا هدست واقعیت مجازی را بالا روی دهانه خود شعار می کند، در جلوی http://zander0d8so.fireblogz.com/24500255/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story