1

Trưởng phòng kinh doanh là ai? Năng lực liên quan của Trưởng phòng kinh doanh?

News Discuss 
Sales Manager là gì? Mô tả công việc Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh hoạch và điều chỉnh các plan đó thích hợp với chỉ định của các cấp trên nhằm đạt mục tiêu doanh http://shane468hrc3.webdesign96.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story