1

دستگاه لیزر الکساندرایت، بلايا و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به سوي دلیل دل بهم خوردگي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند با این نام مدعي عليه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را در طول موج بسیار مبرهن (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به منظور نشاني یک لیزر با نور بنگ دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://2020202023190.blogpostie.com/19033394/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story