1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع مسلك از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ازبين بردن موهای زائد از آن تمتع می‌شود و جمان طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول موج مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://202061242.blogerus.com/19014892/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story