1

حل موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سبك از بین پاك كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدافعه موهای زائد از لحظه بهره وري می‌شود و در طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک بوسيله طول پديدآورنده مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را http://deaniowbb.pages10.com/--34959025

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story