1

Not known Factual Statements About รักษา มะเร็ง

News Discuss 
ผู้ที่เคยสูบบุหรี่ หากเลิกสูบบุหรี่แล้วความเสี่ยงจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่จะไม่หมดไปเท่ากับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ก่อนที่จะตรวจเจอแกมีอาการไข้แล้วเป็นลมเลยไปรับการรักษาที่รพ.หมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลื ใช้ระยะเวลานานเท่าไรจึงเห็นผลการรักษา รู้หรือไม่ว่าการรักษาวิธีนั้นๆ มีผลข้างเคียง/แทรกซ้อนอะไร/อย่างไร และถ้าเกิดผลข้างเคียง/แทรกซ้อนจะมีวิธีการรักษาอย่างไร และรักษาโดยใคร มีประวัติเคยเป... http://martinc3btm.myparisblog.com/1777616/the-fact-about-ร-กษา-มะเร-ง-that-no-one-is-suggesting

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story