1

Top ฟ้อนน้อยใจยา Secrets

News Discuss 
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สร้างสรรค์จากท่า และทำนองเพลงพื้นเมืองล้านนา เป็นการแสดงพื้นเมืองที่กรมศิลปากรนำมาปรับปรุง และประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หน้าพาทย์ที่ใช้สำหรับการนอน การอาบน้ำ การกิน เช่น ซึ่งเมื่อกรมศิลปากรนำมาจัดแสดงจะมีทั้งที่เป็น - ลิเกป่า เป็นการแสดงพื้นเมืองภาคใต้อีกอย่างหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ธรรมชาติ จัดเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคนั้นๆ แต่ในรูปของการแสดงแล้วก็คื... https://bookmarkinglive.com/story9212637/%E0%B8%9F-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2-can-be-fun-for-anyone

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story