1

بهترین مناطق و محله های استانبول برای زندگی و خرید یا اجاره خانه و آپارتمان

News Discuss 
علت اینمسئله به امکان رد درخواست اقامت یا ریجکتکردن متقاضی باز میگردد که حتی با کامل بودن مدارک، بازهم ممکن است مورد قبول اداره مهاجرت ترکیه واقعنشده و متقاضی، مجبور به ترک خاک ترکیه ظرف ده روز خواهد شد و تا شش ماه نیز امکان پذیرش تقاضای مجدد اقامت https://cash258rj.sharebyblog.com/7716845/اخذ-اقامت-در-ترکیه-با-خرید-ملک-اقامت-کشورهای-مختلف

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story