1

محصولات بهداشتی

News Discuss 
مفاهیم زیر در این آیین نامه فنی به کار می رود: مواد شوینده - محصولی که ترکیب آن به طور ویژه برای حذف ناخالصی ها از طریق اثر شوینده انتخاب شده است. مواد شوینده شامل اجزای اساسی (سورفکتانت یا صابون) و اضافی (افزودنی فعال) می باشند. مواد شوینده می توانند https://diykala.com/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story