1

متخصص اطفال در منزل مشهد

News Discuss 
ویزیت متخصص اطفال در منزل کرج شبانه روزی دکتر محامدی دوره تخصصی خود را در بیمارستان های شهید بهشتی کاشانی و حضرت فاطمه استان سپری کردند و پس از اتمام یافتن دوره خویش، مطب شخصی خود را تاسیس نمودند. پزشک اطفال باید به عهد خود وفادار باشد و هدف ایشان https://mus-album.org/user/busbagel67/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story