1

هفت راه‌های موثر برای دریافت بیشتر از فرش ماشینی

News Discuss 
بهترین فرش ماشینی چه فرشی است؟ همچنین یک میلیون و ۱۵۰ هزار جلد کتاب در کتابخانههای استان کرمانشاه وجود دارد که سرانۀ آن تقریبا یک جلد به ازای هر دو نفر است و این درحالی است که مطابق با برنامه نهاد کتابخانههای عمومی کشور در افق ۱۴۰۴ میبایست بهازای https://bookmarkvids.com/story13392258/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story