1

مبانی مدیر موفق توضیح داده شد

News Discuss 
۷. کارگزینی درست از کلیدی ترین وظایف مدیر یکی از موارد حیاتی برای هر شرکت که با سازماندهی نیز ارتباط تنگاتنگی دارد، یافتن افراد متناسب با جایگاه و سمتی است که در یک مجموعه وجود دارد. “مدیر شخصی است که آینده شرکت را برنامه‌ریزی می‌کند و در مورد تمام فعالیت‌های https://www.janbalaghi.com/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story